אבטחת מידע ופרטיות -

  • הנהלת האתר, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם הנהלת החברה לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות ולא יועבר לצד שלישי ללא אישור מפורש מהלקוח.
  • המשתמשת מתחייבת לא להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, או לשווק את המידע של החברה מבלי שנתקבלה הסכמת החברה על כך מראש בכתב.

  • תוכן השירות וחשיפת מידע אישי במהלך השירות, לעולם לא ייחשפו לאדם אחר או כל גורם ללא אישור בכתב מהלקוח. הנהלת האתר מחויבת לפרטיות שלך ופרטיות זו הינה בראש סדר העדיפויות שלנו.
  • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
  • באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.
  • האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר או שירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים בפריצה של מנגנוני האבטחה של האתר.
  • במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.
  • פרטי הלקוח/הזמנה שמורים במערכת האתר ולא יעברו לצד ג’, חוץ ושימושים לצרכי אנליטיקה, ניתוח, ושימוש פנימי לצורך שימור לקוחות ופעולות פרסום הנובעות מכך, תוך שימוש בכלים כמו "Facebook Pixel" "Google Analytics" וכו', Marvoosh שומרת לעצמה את הזכות להוסיף/לשנות/להסיר כל כלי כזה או אחר לצורך פעילותה הפנימית.
  • החברה שומרת על זכותה למנוע ממשתמשת, על-פי שיקול דעתה, את הגלישה באתר ו/או למנוע ממשתמשת גישה לביצוע פעולות באתר ו/או אפשרות לבצע רכישות באתר, באם התנהגותה של המשתמשת אינה הולמת ו/או הינה בניגוד לתקנון ו/או יש בה כדי להעלות חשש לפגיעה בניהולו התקין של האתר ו/או הינה מפרה זכות של צד שלישי ו/או כל דין.